AdAfter The after word on ads & ad business / Reklamlar ve reklamcılığın ardından…

Archive for the ‘Yazım Kuralları’ Category

Türkçenin iki yüzü!

Merkez Bankası’nın sitesinden inceledim. Aslında ilginç olan şu ki, eski basım banknotlarda bir şekilde “ikiyüz”, “beşyüz” şeklinde hep bitişik yazılırken, “beş bin”, “elli bin”, “yüz bin” hep ayrı yazılmış. Yani değerli kağıtlarda sayılar bitişik yazılır açıklaması büyük palavra. Ayrıca 1939’dan bu yana biz ne kuralların değiştiğini gördük. Aksesuar oldu aksesuvar, “hâlâ” oldu “hala”. Kurallara uyulacaksa ...

Switch to our mobile site