Türk Lirası’nın Yeni Simgesi: Kaş Yaparken Göz Çıkarma

Yakın zamanda TCMB yeni Türk Lirası amblemininin tanıtımını yaptı. Bu amblemin güzel ya da çirkin olup olmadığını tartışmayacağım. Bu son derece sübjektif bir konu. Yapan beğenmiş yapmış, alan da beğenmiş almış. Yeteri kadar tanıtımı yapılırsa başta herkes benimsememiş olsa bile zamanla kanıksanır. Hele hele Ermeni alfabesinden bir harfe benzediği iddiası falan saçmalığın daniskası.

Ancak bu, yeni simgenin doğruluğunu ve doğru kullanımını tartışmayacağız anlamına gelmemeli.

Algı sorunu var

Bugüne dek kullandığımız “TL”, Türk Lirası’nın hem kısaltması, hem de işareti, simgesiydi. Yani TL için kısaltmadan simgeleştirdiğimiz bir logoydu diyebiliriz.

Yeni işaret  ise Türk Lirası için yeni bir simge olarak sunulmasına rağmen algı haliyle TL’nin yeni simgesi şeklinde oldu. ¨ işareti şeklen küçük t harfinden türemiş gibi algılandığı için bunu TL olarak veya Türk Lirası olarak algılamakta biraz zorlanıyoruz. Ya da 500 yazarken ister istemez 500 Türk Lirası, 500TL değil, 500t şeklinde algılıyoruz.

Örneğin $ özellikle Amerikan Doları’nı değil sadece doları temsil eden bir işaret. Avrupa Birliği para birimi Euro’nun sembolü € daha önce yerleşik algısı olmayan yepyeni bir para birimi markası olarak sunulduğu için algıda herkes bunu euro/avro olarak benimsemekte bir sıkıntı çekmedi.

Yeni işaretin ya büyük T ve L’yi daha belirgin şekilde temsil etmesi, ya da Türk Lirası değil de Lira yerine geçecek L’den türemiş bir işaret olması belki daha doğru olurdu. Neticede 500 için Beş Yüz Türk Lirası demek uzun gelecek, ’yi TL kısaltmasının simgesi olarak algılamakta da zorlanacağız, yeni işaret kafamızdaki eski işaretle çarpışacak…

Kullanım zorluğu yaygınlaşmasına engel

Page 1 of 3 | Next page

No related posts.

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.